Decarbonisering van de industrie en samenleving door elektrificatie